Forfatter: Admin

 • Metrics AS leverte et sterkt 2023-regnskap

  Metrics AS levere et positivt årsresultat for 2023 på 880 941 kroner. Investeringsselskapet betalte utbytte på 1.000.000 kroner. Det gir et gjennomsnittlig årlig utbytte på 1.6 millioner de tre siste årene. – Vi er godt fornøyde med resultatet, forteller styreleder Chul Christian Aamodt. Samtidig er vi klar over at overskudd er ferskvare. Vi må være…

 • Europower setter nye rekorder: Fortsatt sterk vekst i krevende mediemarked

  Europower, Norges største nyhetstjeneste om fornybar energi, satte ny omsetningsrekord i 2023. Veksttakten har økt ytterligere i år. Onsdag leverte Europower AS fjorårets regnskap til Brønnøysundregistrene. Regnskapet viser en samlet omsetning i selskapet på 22,6 millioner kroner, en vekst på 9 prosent det siste året. Resultat før avskrivninger (EBITDA) viser et overskudd på cirka 550.000…

 • Chul Christian Aamodt – Entrepreneur in Residence, BI

  Chul Christian Aamodt holds a Master of Science degree from NTNU. He spent a year at the research organization SINTEF before joining the software company Mintra. He was part of the team that transformed Mintra from a startup into a global success, which was acquired for nearly 500 million NOK in 2014. Aamodt also founded…

 • Neste generasjon mediehus slipper sunk cost

  Jeg har min bakgrunn i edutech. Jeg spilte i band med Alf Inge som gründet Kahoot. Selv var Ivar, Øystein og jeg (alle partnere i Metrics Venture og eiere i Europower sammen med DN Media Group) med på å løfte frem Mintra. Både Kahoot og Mintra gikk på børs. I miljøet var Lars-Petter og Rolf…

 • Slik bruker du AI for å utarbeide kravspesifikasjon

  Har ditt konsulentselskap planer om å løfte frem SaaS med repeterende inntekter? En hovedregel er å alltid ta utgangspunkt i et reelt behov. Deretter kan det være tidsbesparende å la AI utarbeide førsteutkastet til en kravspesifikasjon. Her er et eksempel. Jeg har et holdingsselskap med investeringer i flere unoterte aksjer. De fleste selskapene jeg har…

 • Derfor mislykkes konsulentselskapene med sin SaaS-satsning

  Mange konsulentselskaper har også en satsning på software. Denne satsningen mislykkes ofte. Vi har laget en agenda for et møte der eiere og styre sammen med CEO diskuterer mulighetsrommet for softwaresatsningen. Agenda (45 min): Hvis du og teamet svarer nei på flere av spørsmålene, så står dere i spagaten. Da bør møtet utvides til mer…

 • Metrics Venture etableres for å løfte SaaS ut av tradisjonelle konsulentselskaper

  Mange norske konsulentselskaper forsøker å lykkes med tradisjonell konsulentvirksomhet, samtidig som de forvalter gode softwareløsninger knyttet til konsulentvirksomheten. Resultatet blir ofte at de lander i spagaten, fordi de to forretningene krever ulik kompetanse, ledelse og også ulik finansiering. Som oftest kan disse softwareløsningene kategoriseres som Software as a Service (SaaS). – Vi ønsker å gå…

 • Strategisk salg vs. taktisk salg

  – Jeg husker det som om det var i går. Jeg hadde høy selvtillit, fordi salgsteamet mitt i e-læringsselskapet Mintra lykkes godt. Jeg så på meg selv som en over gjennomsnittet dyktig salgs- og markedsdirektør, men Jamie Bennet, min coach og medaksjonær i Mintra var nådeløs. Han holdt en times presentasjon der han fortalte meg at…

 • Serie A og serie B

  Serie A og Serie B er vanlige begreper innen investeringsverdenen som brukes til å beskrive ulike stadier i selskapets utvikling. Serie A finansieringsrunden refererer til den første store investeringsrunden i et oppstartsselskap, vanligvis etter at selskapet har fullført et visst antall milepæler og beviser at forretningsmodellen fungerer. Investeringen i Serie A er vanligvis større enn…

 • Hva er C-level?

  C-level (også kjent som C-suite) er en samlebetegnelse for en organisasjons toppledere, som har «Chief» (direktør) tittelen i stillingstittelen sin. Dette inkluderer typisk stillinger som Chief Executive Officer (CEO), Chief Financial Officer (CFO), Chief Operating Officer (COO), Chief Marketing Officer (CMO), Chief Information Officer (CIO) og så videre. C-level-titler varierer avhengig av organisasjonens størrelse og…