Neste generasjon mediehus slipper sunk cost

Jeg har min bakgrunn i edutech. Jeg spilte i band med Alf Inge som gründet Kahoot. Selv var Ivar, Øystein og jeg (alle partnere i Metrics Venture og eiere i Europower sammen med DN Media Group) med på å løfte frem Mintra. Både Kahoot og Mintra gikk på børs. I miljøet var Lars-Petter og Rolf som løftet frem Motimate og som nå løfter frem We are. Og Stig Robert og Lasse i Task. For ikke å glemme Ranja som gikk videre til Videocation, og selvfølgelig Bjørn og Arnfinn i Kikora og Inspera. Og så må vi ikke glemme Geir i Dossier, som penser litt over på healthtech.

Apropos healthtech…vi har jo Healthtech, Fintech, Proptech og mye annen tech.

Som investor i mediebransjen så reflekterer jeg litt over at vi ikke har en ordentlig medietech-bransje. Nei, selv ikke i Bergen. Her er et mulighetsrom.

Fordi dagens mediehus sliter med sunk cost.

Sunk cost beskrives slik i Store Norske Leksikon: «Problemstillingen aktualiseres typisk ved at det vil være fristende og naturlig for mange beslutningstakere i en organisasjon å foreslå å videreføre satsingen på et prosjekt, produkt eller annet utviklingstiltak fordi organisasjonen allerede har brukt mye penger på tiltaket som vurderes. En beslutningstaker (og omverdenen) vil kunne oppleve det som bortkastede penger dersom prosjektet/tiltaket skrinlegges, derav forslaget om videreføring. Slike prosjekter bør imidlertid uansett skrinlegges dersom framtidsutsiktene er dårlige. En fortsatt satsing vil ellers fort kunne innebære at organisasjonen kaster bort mer ressurser på noe som egentlig var en dårlig ide på et tidligere tidspunkt.

Bedrift X bestemmer seg for å utvikle et eget IT-system. Dette prosjektet er ment å pågå i to år, men etter disse to årene er omme, er det fremdeles mye som er uferdig. Styret velger derfor å legge av mer penger til prosjektet fra budsjettet, men etter tre å sliter prosjektledelsen fremdeles med å ferdigstille prosjektet. De ber derfor om mer penger fra styret. Det blir bevilget penger for et fjerde år, men styret innser til slutt at det ikke vil gi mening å investere mer penger. I løpet av disse fire årene har det i tillegg kommet ferdige IT-løsninger på markedet, som vil være mer fordelaktig å satse på. Spørsmålet nå blir om det skal satses videre på det interne IT-prosjektet, eller om det skal letes etter andre løsninger.

Uavhengig av utfall, er pengene som er investert i utviklingen ikke mulig å få igjen – de representerer en «sunk cost». Denne irreversible kostnaden er dermed ikke relevant for beslutningen som nå må fattes av styret.»

Jeg tror fremtidens mediehus har mot til å legge elendige it-prosjekter på hylla og så starter de å shoppe SaaS-løsninger som enkelt lar seg integrere. Fremtidens mediehus tar bruk av de beste produktene på markedet isteden for å utvikle disse selv.

Derfor har jeg troen på at det nå kommer en medietech-bransje der små aktører spiller hverandre gode. Der små aktører spiller fremtidens mediehus gode. Slik vi gjorde i edutech-bransjen.

Ps. Da vi solgte vårt edutechselskap fikk vi mer for selskapet enn det Amedia ble kjøpt for i samme periode.


Kommentarer

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *