Investornettverk

Investornettverket foretar individuelle investeringer og investeringer i felleskap.

Chul Christian Aamodt

Chul Christian Aamodt er utdannet sivilingeniør i Marin Teknikk ved NTNU. Etter endt utdanning var han ett år i SINTEF, før han i 2001 ble en del av teamet i Mintra. I perioden 2006 til 2013 var en del av ledelsen i selskapet med ansvar for salg, marked, strategi- og forretningsutvikling.

I 2013 etablerte han nyhetstjenesten enerWE som i 2021 fusjonerte med Europower og ble en del av DN Media Group. Her jobber han til daglig som aviseier og kommersiell leder.

Gjennom investeringselskapet Metrics var Aamodt også første investor inne i Medier24, hvor han gjennom en toårsperiode også bidro inn i selskapets styre.

Aamodt sitter for tiden også i styret i Onix. Her har han vært med på å løfte ut en del av selskapet til det kanadiske investeringsselskapet Vela Software.

I 2023 gikk Aamodt inn i rollen som Adjunct Entrepreneur in Residence på Handelshøyskolen BI.

Aamodt er styreleder i Metrics AS.


Telefon: 913 76 478
E-post: chul@metrics.no

Jørgen Schrøder Aanonsen

Jørgen Schrøder Aanonsen er en erfaren gründer, investor, rådgiver og profesjonelt styremedlem. Han har gjort flere investeringer sammen med Chul Christian Aamodt, og de to satt en periode sammen i styret i enerWE. Gjennom sitt investeringsselskap er Aanonsen nå aksjonær i Europower AS.

Han har over 20 års erfaring med å bygge ulike typer bedrifter, produkter og konsepter fra ide til marked.

Aanonsen har kompetanse innen konseptutvikling, salg, markedsføring, PR, prosjektledelse, strategi, forretningsutvikling, restrukturering, M&A, work-outs og interimledelse.

Han er for tiden styreleder i flere selskap, og han jobber som rådgiver for flere ulike oppstartsbedrifter og konsepter.

Telefon: 995 75 195
E-post: jorgen@thub.no

Svein Berg


Svein Berg er utdannet sivilingeniør fra NTH. Etter endt studie var han en av tre gründere som løftet frem Mintra AS.

Han har en spesiell interesse for læring i grensesnittet mellom teknologi, menneske og organisasjon.

Svein Berg har gjort flere investeringer sammen med Chul Christian Aamodt, og er blant de største eksterne aksjonærene i Europower AS.

Metrics – Aktive investeringer

Europower

Europower er Norges ledende nyhetstjeneste for fornybar energibransje.

ONIX

Onix Work allows equipment owners, inspectors and suppliers to digitally share, create and deliver information about equipment. Cooperate in our cloud-based software platform and have everything available 24/7.

Ask Undervisning

Norges største nettskole for privatister.

RAYVN

The simple solution to prepare for and manage critical events

Metrics – Tidligere investeringer

Mintra Group

Mintra (Multimedia INteractive TRAining) was founded in Oslo Norway, in 1997 by Research Engineer Ivar Viktil to develop interactive safety training for the energy and maritime industries. With our headquarters now in Bergen and offices in Oslo, Stavanger, Aberdeen, Limassol and Singapore we provide services to over 4,000 companies, including 4 out of the top 5 largest energy companies in the world. The Mintra team consists of over 120 designers, developers, industry consultants, and supporting functions working to the highest standards.

Inspera

Inspera supports your organisation’s entire assessment cycle. Plan, design, deliver and mark assessments seamlessly – onsite or remotely.

Medier24

Medier24 er en nettavis som skriver om medierjournalistikkkommunikasjonsosiale medier og teknologi, med mer.

Tactic Realtime Marketing as

The TACTIC™ platform is designed to enable brands and advertisers to reach targeted audiences across a wide range of digital platforms and channels. The TACTIC™ platform’s data-driven, cloud technology enables brands and advertising professionals to reach targeted, brand-receptive audiences across a wide range of digital platforms and channels.

Total Safety

Trening og støtte til din beredskapsorganisasjon.

Cloudnames

Cloudnames helps you to develop a digital communication strategy, a website that converts to new sales or leads and visibility in digital channels!

enerWE

Vi holder energidebatten saklig, faktabasert og levende.