Slik bruker du AI for å utarbeide kravspesifikasjon

Har ditt konsulentselskap planer om å løfte frem SaaS med repeterende inntekter?

En hovedregel er å alltid ta utgangspunkt i et reelt behov. Deretter kan det være tidsbesparende å la AI utarbeide førsteutkastet til en kravspesifikasjon.

Her er et eksempel. Jeg har et holdingsselskap med investeringer i flere unoterte aksjer. De fleste selskapene jeg har investert i benytter ikke VPS, og jeg eller min regnskapsfører må derfor hvert år innhente formuesverdien for de ulike aksjene. Dette er tidkrevende. Jeg har et reelt behov om et system som forenkler dette arbeidet.

Jeg ber AI om å lage en kravspesifikasjon:
Lag en detaljert kravspesifikasjon for en SaaS-løsning der regnskapsfører eller tilsvarende registrerer formuesverdi og aksjeeiere. Hensikten er at alle aksjeeiere lett skal få tilgang til formuesverdi ifm. utarbeidelse av regnskap. Systemet skal også fungere som en aksjebok. Legg også inn info om muligheter for nettverkseffekt som bidrar til enklere salg. Legg også inn info om hvordan man kan gjøre mersalg til kundene. Mersalg skal være self-service og ikke konsulenttjenester.

Svaret som AI gir er verdifull input til videre beslutningsprosess:

Kravspesifikasjon for SaaS-løsning: Aksjeeier- og Formuesverdiregistrering med Self-Service Mersalg

1. Funksjonelle Krav

1.1 Brukerroller:

 • Regnskapsfører/Administrator: Kan registrere, oppdatere og administrere formuesverdier, aksjeeiere, og relaterte data.
 • Aksjeeier: Kan se egen formuesverdi og aksjeportefølje.

1.2 Dataregistrering og -håndtering:

 • Enkel registrering og oppdatering av formuesverdier og aksjeeierinformasjon.
 • Automatisk beregning av formuesverdi basert på aksjeinnehav.

1.3 Aksjebok:

 • Digital og oppdatert oversikt over aksjeeiere og eierandeler.
 • Transaksjonshistorikk for sporing av eierskapsendringer.

1.4 Tilgangsstyring og Sikkerhet:

 • Sikker brukerautentisering med tilpassede visninger basert på brukerrolle.
 • Datakryptering og sikkerhetskopiering.

1.5 Rapportering og Eksport:

 • Mulighet for å generere og eksportere rapporter om formuesverdi og aksjeeierstruktur.

2. Ikke-funksjonelle Krav

2.1 Skalerbarhet og Ytelse:

 • Systemet skal håndtere økende volum av brukere og transaksjoner uten ytelsesnedgang.

2.2 Brukervennlighet:

 • Intuitivt grensesnitt tilgjengelig på tvers av enheter.
 • Minimal opplæring nødvendig for å ta systemet i bruk.

2.3 Pålitelighet:

 • Høy tilgjengelighet og regelmessige sikkerhetskopier.

3. Nettverkseffekter for Enklere Salg

 • Delingsfunksjoner: Aksjeeiere kan dele sin portefølje med potensielle investorer, øke synligheten.
 • Integrering med Sosiale Medier: Muliggjør deling av investeringsmuligheter på sosiale medier for å tiltrekke nye investorer.
 • Invitasjonssystem: Aksjeeiere kan invitere potensielle investorer til systemet, med belønninger for vellykkede invitasjoner.

4. Self-Service Mersalg

4.1 Avanserte Analyseverktøy:

 • Selvbetjente dashbord med dypere innsikt og trendanalyse.
 • Abonnementstjeneste for tilgang til premium analyser.

4.2 Automatiserte Varslinger:

 • Selvbetjent oppsett av varslinger for viktige hendelser eller milepæler relatert til aksjeporteføljen.

4.3 Digital Markedsplass:

 • Tilgang til en digital markedsplass hvor aksjeeiere kan kjøpe tilleggstjenester som juridisk rådgivning, skatterådgivning i digital form, og andre relevante tjenester uten direkte menneskelig interaksjon.

4.4 Utvidet Dataeksport:

 • Selvbetjent eksport av data i flere formater og tilpasninger, tilgjengelig gjennom abonnement.

4.5 Tilpassede Porteføljeanalyser:

 • Selvbetjente verktøy for å lage tilpassede rapporter og analyser basert på brukerens egne kriterier og preferanser.

Denne kravspesifikasjonen fokuserer på å tilby en omfattende SaaS-løsning for formuesverdi- og aksjeeierregistrering, med vekt på selvbetjening for mersalg. Ved å integrere avanserte funksjoner og selvbetjente mersalgsmuligheter, sikres en skalerbar og brukervennlig plattform som støtter både regnskapsføreres og aksjeeieres behov, samtidig som det åpnes for nettverkseffekter som kan bidra til vekst og utvidelse.


Kommentarer

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *