Derfor mislykkes konsulentselskapene med sin SaaS-satsning

Mange konsulentselskaper har også en satsning på software. Denne satsningen mislykkes ofte.

Vi har laget en agenda for et møte der eiere og styre sammen med CEO diskuterer mulighetsrommet for softwaresatsningen.

Agenda (45 min):

  • Innledning ved CEO der hen gir metrics for SaaS-satsningen. Her er ARR, Churn og CAC viktige metrics, samt TAM og ICP. (Ofte vil CEO i introduksjonen fortelle at det er krevende å satse skikkelig på SaaS, fordi man må selge de konsulenttjenestene som gir inntekt i dag. Selskapet har ikke mulighet til å allokere nok ressurser inn på utvikling, CS og salg av noe som kun gir fremtidige inntekter. I gode tider er det også utfordrende å allokere ressurser inn på produktutvikling fremfor å selge ut konsulentene på fakturerbart arbeid. Spesielt når styret kanskje stiller flest spørsmål rundt resultatregnskapet måned for måned, og ikke like mange spørsmål rundt utvikling i ARR).
  • Ressursbruk for å utvikle og supportere SaaS-løsningen. Et relevant spørsmål er om selskapet har 100 % fokus på utviklingen. Dersom selskapet ikke har en dedikert produkteier og et dedikert team for utvikling, så er svaret definitivt nei.
  • Ressursbruk for å selge løsningen. Et relevant spørsmål er om selskapet har 100 % fokus på salg av SaaS. Dersom selskapet ikke har salgsressurser som KUN jobber med CS og salg av SaaS, så er svaret definitivt nei.
  • Har selskapets ledelse fokus på SaaS i ledermøter? Dersom SaaS og utvikling av ARR, Churn og CAC ikke er en egen fast del av hvert ledermøte så er svaret definitivt nei.
  • Har selskapets styre fokus på SaaS i styremøter? Dersom CEO ikke må rapportere på faste metrics for SaaS, så er svaret definitivt nei.

Hvis du og teamet svarer nei på flere av spørsmålene, så står dere i spagaten. Da bør møtet utvides til mer enn 45 minutter.

Lykke til!


Kommentarer

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *