Europower setter nye rekorder: Fortsatt sterk vekst i krevende mediemarked

Europower, Norges største nyhetstjeneste om fornybar energi, satte ny omsetningsrekord i 2023. Veksttakten har økt ytterligere i år.

Onsdag leverte Europower AS fjorårets regnskap til Brønnøysundregistrene.

Regnskapet viser en samlet omsetning i selskapet på 22,6 millioner kroner, en vekst på 9 prosent det siste året.

Resultat før avskrivninger (EBITDA) viser et overskudd på cirka 550.000 kroner, mot et pluss på 800.000 kroner året før.

Resultat etter skatt er et underskudd på 396.000 kroner, litt svakere enn året før.

For tre år siden fusjonerte Europower med det nye bransjemediet enerWE. Styret satte da en ambisjon om å gjøre den gode journalistikken mer kjent, doble inntektene fra det gamle Europower-nivået og bli et økonomisk solid selskap med godt overskudd.

– I fjor leverte vi både på det å gjøre journalistikken kjent og å vokse som selskap. I år når vi etter alle solemerker også målet om økonomisk soliditet og lønnsomhet, kommenterer ansvarlig redaktør og daglig leder Ole Petter Pedersen.

Per 2023 hadde selskapet økt omsetningen med 65 prosent fra 2020, det siste året med «gamle» Europower. I første halvår i år har imidlertid farten økt vesentlig, slik at selskapet nå er på god vei til å doble inntektene fra før fusjonen – i tråd med den opprinnelige planen.

Hittil i år har selskapet også et solid overskudd.

Veksten er todelt: Europower har fått svært mange nye abonnenter de to siste årene, og har nå nær 8000 digitale abonnenter og over 9000 betalende abonnenter totalt.

I tillegg har selskapet hatt sterk vekst kommersielt, særlig innenfor nettverk og konferanser. Blant annet har Europower etablert Teknologioptimistene, en møteplass for bransjene IT og fornybar energi, som i fjor sto for om lag 10 prosent av samlet omsetning i selskapet.

– Mediebransjen har hatt det tøft. Vi har gått nye veier, både ved å ha suksess med repeterende kommersielle inntekter som Teknologioptimistene, og ved nesten å doble de digitale abonnementsinntektene på kort tid. Fornybar energi er det vi kan kalle en megatrend, og det hjelper for oss som skal gi størst mulig innsikt om bransjen til våre abonnenter, sier Pedersen.

Europower er en næringslivsavis som særlig dekker kraftbransjen, og er i dag spisset mot produksjon, distribusjon og salg av fornybar energi.

Europower er søsteravis til blant annet Dagens Næringsliv. DN Media Group eier to tredjedeler av selskapet. De øvrige aksjonærene er de tidligere eierne av Enerwe. Det er for tiden 11 ansatte i selskapet. Europower er også medlem av Fagpressen.


Kommentarer

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *