Metrics Venture etableres for å løfte SaaS ut av tradisjonelle konsulentselskaper

Mange norske konsulentselskaper forsøker å lykkes med tradisjonell konsulentvirksomhet, samtidig som de forvalter gode softwareløsninger knyttet til konsulentvirksomheten. Resultatet blir ofte at de lander i spagaten, fordi de to forretningene krever ulik kompetanse, ledelse og også ulik finansiering. Som oftest kan disse softwareløsningene kategoriseres som Software as a Service (SaaS).

– Vi ønsker å gå inn med kapital og erfaring for å hjelpe konsulentselskapene med deres satsning på SaaS, forteller Ivar Viktil, Managing Partner i det nystartede ventureselskapet. 

Ivar Viktil har erfaring blant annet som gründer og CEO i SaaS-selskapet Mintra, et selskap som først ble etablert som et rent konsulentselskap. Selskapet gjennomførte deretter en transformasjon over til SaaS. Selskapet ble kjøpt av PE-selskapet Riverside med en verdsettelse i underkant av NOK 500 millioner. Selskapet gikk senere på børs med en inngangsverdi på 1.3 milliarder.

Med på venturesatsningen er også Øystein Berg som er tidligere CTO i Mintra, og Chul Christian Aamodt, tidligere salgs- og markedsdirektør i selskapet. 

De tre jobbet sammen i ledergruppen i Mintra gjennom en årrekke, og de var også sentrale i internasjonaliseringen av Mintra.

– Vi har tidligere gjort fem ulike investeringer sammen, fra våre egne investeringsselskaper. Mintra var den største av disse, forteller Chul Christian Aamodt. 

Chul Christan Aamodt solgte seg ut av Mintra da Riverside gikk inn på eiersiden. Øystein Berg og Ivar Viktil solgte seg ut denne uken i forbindelse med at selskapet tas av børs.

– Tiden er nå inne for å samle kapital og erfaring i et felles selskap, forteller Øystein Berg. Vi har 30 millioner kroner dedikert og kan eventuelt skyte inn mer dersom de riktige mulighetene dukker opp. I tillegg har vi en gruppe co-investorer som vi kan trekke på.

Metrics Venture ble stiftet denne måneden.

– Vi har ikke dårlig tid med å finne vår første investering. Vi skal være tro mot vårt spissede fokus på SaaS som utspring fra konsulentselskaper, forteller Chul Christian Aamodt. 

– Sammen med eierne i konsulentselskaper skal vi skille ut og løfte frem SaaS-selskaper på det globale markedet, avslutter Ivar Viktil.

Kontaktinfo:

e-post: investor@metrics.no


Kommentarer

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *