Kategori: Uncategorized

 • Chul Christian Aamodt – Entrepreneur in Residence, BI

  Chul Christian Aamodt holds a Master of Science degree from NTNU. He spent a year at the research organization SINTEF before joining the software company Mintra. He was part of the team that transformed Mintra from a startup into a global success, which was acquired for nearly 500 million NOK in 2014. Aamodt also founded…

 • Serie A og serie B

  Serie A og Serie B er vanlige begreper innen investeringsverdenen som brukes til å beskrive ulike stadier i selskapets utvikling. Serie A finansieringsrunden refererer til den første store investeringsrunden i et oppstartsselskap, vanligvis etter at selskapet har fullført et visst antall milepæler og beviser at forretningsmodellen fungerer. Investeringen i Serie A er vanligvis større enn…

 • Hva er C-level?

  C-level (også kjent som C-suite) er en samlebetegnelse for en organisasjons toppledere, som har «Chief» (direktør) tittelen i stillingstittelen sin. Dette inkluderer typisk stillinger som Chief Executive Officer (CEO), Chief Financial Officer (CFO), Chief Operating Officer (COO), Chief Marketing Officer (CMO), Chief Information Officer (CIO) og så videre. C-level-titler varierer avhengig av organisasjonens størrelse og…

 • Hvordan velge risikoprofil for investeringer?

  Å velge riktig risikoprofil for investeringer er en viktig beslutning som kan påvirke avkastningen og risikoen for porteføljen din. Her er noen trinn som kan hjelpe deg med å velge en passende risikoprofil: Det er viktig å huske at valg av risikoprofil er en personlig beslutning, og det er ingen «riktig» eller «gal» risikoprofil. Det…

 • Hvorfor etablere et investeringsselskap ?

  Det er flere grunner til å etablere et investeringsselskap. Noen av de vanligste grunnene inkluderer: Det er viktig å merke seg at etablering av et investeringsselskap krever grundig planlegging og investeringskompetanse. Det er også viktig å sette realistiske forventninger til avkastning og risiko.

 • Hva er kritiske faktorer for å lykkes med Corporate Venture?

  Corporate Venture kan være en effektiv måte for et etablert selskap å opprettholde innovasjon og vekst ved å investere i eller samarbeide med start-ups eller andre nyskapende selskaper. Her er noen kritiske faktorer som kan bidra til suksess med Corporate Venture:

 • Hvordan etablere en god forretningsplan?

  En god forretningsplan er en omfattende plan som beskriver alle aspekter ved din virksomhet. Den skal fungere som en blåkopi for virksomheten din og skal gi et klart bilde av hva du vil oppnå, hvordan du vil oppnå det og hvilke ressurser du trenger for å oppnå det. Her er noen trinn som kan hjelpe…

 • Hva er et term sheet?

  Et term sheet er et dokument som oppsummerer hovedbetingelsene for en investering eller transaksjon. Det kan brukes i mange forskjellige situasjoner, som for eksempel ved investering i en oppstartsvirksomhet, en fusjon eller oppkjøp, eller ved inngåelse av en samarbeidsavtale mellom to bedrifter. Typisk vil et term sheet inkludere informasjon om for eksempel investeringsbeløp, verdsettelse av…

 • Hva er viktig tenke på når man lager selskapets vedtekter?

  Når du lager selskapets vedtekter, er det viktig å tenke på følgende faktorer: Det er viktig å utarbeide vedtekter grundig og nøye for å unngå misforståelser og potensielle konflikter i fremtiden. Det kan være lurt å søke juridisk rådgivning for å sikre at vedtektene er i tråd med lovgivningen og selskapets behov.

 • Hva er LLP?

  LLP står for «Limited Liability Partnership», og det er en type partnerskap som gir begrensede personlige ansvar for partnerne. I en LLP er partnerne ikke personlig ansvarlige for gjeld eller forpliktelser som selskapet pådrar seg. Dette betyr at partnerne bare kan miste det de har investert i selskapet, og deres personlige eiendom og eiendeler vil…