Hva er en LP?

En LP i et fond står for «limited partner» på engelsk, og betyr en begrenset partner på norsk. En LP i et fond er en investor som har investert penger i fondet, men som ikke har noen operasjonell innflytelse på driften av fondet.

Som en begrenset partner har en LP i et fond en begrenset ansvarsfordeling og risiko i forhold til fondets investeringer. LP-ene i et fond kan ikke påvirke beslutningene som tas i fondet, og kan ikke delta i den daglige driften av fondet. Derimot vil en general partner (GP), som er ansvarlig for å forvalte fondet, ha operasjonell kontroll og ta investeringsbeslutninger på vegne av fondet.

Fordi LP-er i et fond ikke har direkte kontroll over fondet, men kun deltar som passive investorer, er de ofte brukt av investorer som ønsker å investere i fond, men som ikke ønsker å ta en aktiv rolle i driften av fondet.


Kommentarer

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *