Hvordan etablere opsjonsordninger for styremedlemmer i startups

Å etablere en opsjonsordning for styremedlemmer i en startup innebærer flere trinn:

  1. Definer målene for opsjonsordningen: Hva skal opsjonsordningen bidra til å oppnå for selskapet og for styremedlemmene?
  2. Velg opsjonsplan: Det finnes flere forskjellige typer opsjonsplaner, inkludert ISOs (incentive stock options), NSOs (non-qualified stock options) og SARs (stock appreciation rights). Velg en plan som passer best for selskapet og styremedlemmene.
  3. Bestem antall opsjoner: Bestem hvor mange opsjoner som skal gis til hvert styremedlem, og hva som er den maksimale mengden opsjoner som kan utstedes til alle styremedlemmer til sammen.
  4. Fastsett vestingperiode: Bestem når opsjonene kan tas ut, dette kalles vesting. Det er vanlig å ha en vestingperiode på flere år.
  5. Opprett et opsjonsprogram: Opprett et opsjonsprogram og dokumenter dette skriftlig.
  6. Godkjenn av generalforsamlingen: Få godkjennelse av opsjonsprogrammet av generalforsamlingen.

Det er viktig å legge til rette for en god kommunikasjon mellom selskapet og styremedlemmene om opsjonsordningen, og sørge for at det er klart hva som forventes av hver part. Det er også viktig å sørge for at opsjonsprogrammet er i tråd med gjeldende lover og regler.


Kommentarer

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *