Hvordan lykkes med mangfold?

Chul Christian Aamodt

Mangfold i en bedrift kan bidra til å øke innovasjon, kreativitet og beslutningsevne, samt øke konkurranseevnen og attraktiviteten for kunder, ansatte og samarbeidspartnere. Det er imidlertid viktig å huske at mangfold ikke automatisk fører til inkludering og likebehandling. Det krever også en bevisst innsats og en kultur som støtter opp om mangfold og inkludering.

Her er noen tips for å lykkes med mangfold i bedriften:

  1. Start med å etablere en klar mangfoldspolicy som definerer målene for mangfold og inkludering i bedriften, og sikre at denne policyen forankres i bedriftens verdier og kultur.
  2. Fokuser på rekruttering og ansettelse av mangfoldig talent. Dette kan innebære å benytte seg av rekrutteringskanaler som når ut til en mangfoldig befolkning, og å sikre at ansettelsesprosessen er rettferdig og inkluderende.
  3. Tilby tiltak og støtte som fremmer inkludering og likestilling, for eksempel fleksible arbeidstider, tilrettelegging for ansatte med spesielle behov, og muligheter for profesjonell utvikling og karrierevekst.
  4. Skap en inkluderende arbeidskultur gjennom å sette fokus på respekt, toleranse og likestilling. Dette kan innebære å sette opp tiltak for å bekjempe diskriminering og trakassering, og å sikre at alle ansatte føler seg sett og verdsatt.
  5. Gjennomfør regelmessige evalueringer og tilbakemeldinger for å sikre at mangfoldspolicyen følges opp og at bedriften faktisk når sine mangfoldsmål.


Kommentarer

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *