War room ved due diligence er et dedikert rom eller avdeling hvor en gruppe mennesker samles for å gjennomgå og analysere dokumenter og annen informasjon om en virksomhet eller et selskap som er under vurdering for et eventuelt kjøp. Dette kan være en fusjon, oppkjøp eller annen form for forretningssamarbeid. War room-teamet består ofte av juridiske, økonomiske og tekniske eksperter som jobber tett sammen for å sikre at alle relevante fakta og opplysninger blir samlet inn og vurdert. Målet med war room ved due diligence er å sikre at kjøperen har full oversikt over alle fakta og risikoer knyttet til virksomheten eller selskapet, slik at de kan ta en informert beslutning om å gå videre med kjøpet eller ikke.