Et term sheet, også kjent som en avtaleutkast, er en dokument som sammenfatter de viktigste vilkårene og betingelsene i en investeringsavtale eller forretningsavtale. Dette dokumentet gir en oversikt over hvordan partene forventer å strukturere avtalen, inkludert hva som skal betales, hvordan avkastningen skal deles, og hva som er partenes rettigheter og plikter.

Term sheets brukes ofte i forbindelse med investeringsavtaler, der de hjelper investorene med å forstå hva de kan forvente å få ut av investeringen, og hvilke risikoer de bør være oppmerksomme på. De kan også brukes i forbindelse med forretningsavtaler, for eksempel når selskaper inngår samarbeidsavtaler eller lisensavtaler.

Et term sheet inneholder vanligvis informasjon om investeringsbeløpet, avkastningsstrukturen, utstedelse av aksjer eller andre verdipapirer, og eventuelle klausuler som beskytter investorene eller gir dem spesielle rettigheter. Det kan også inneholde informasjon om hvordan eventuelle tvister skal løses, og hva som skal skje dersom selskapet går konkurs eller blir solgt.

Term sheets er generelt sett ikke juridisk bindende, men de kan fungere som et grunnlag for å utarbeide en formell avtale. Derfor er det viktig å være grundig når man utarbeider et term sheet, og å sørge for at det dekker alle viktige aspekter ved avtalen.