Tag along drag along er begreper som brukes i sammenheng med selskapskapitalisering, og refererer til to ulike rettigheter som kan være inkludert i selskapets aksjekapital.

Tag along-rettigheten gir aksjonærene en mulighet til å selge sine aksjer sammen med majoritetsaksjonæren dersom majoritetsaksjonæren selger sine aksjer. Dette gir mindre aksjonærer en mulighet til å delta i et salg av selskapet, selv om de ikke har samme innflytelse som majoritetsaksjonæren.

Drag along-rettigheten gir majoritetsaksjonæren muligheten til å tvinge de mindre aksjonærene til å selge sine aksjer sammen med majoritetsaksjonæren dersom majoritetsaksjonæren selger sine aksjer. Dette gir majoritetsaksjonæren en mulighet til å realisere verdien av sine aksjer, selv om de mindre aksjonærene ikke ønsker å selge.

På norsk kan disse rettighetene omtales som henholdsvis «følge-med-rettighet» og «bli-med-rettighet».