Strategi er en langsiktig plan for å nå målene til et selskap eller en organisasjon. Dette innebærer å bestemme hva selskapet vil oppnå, hvordan det skal nå målene, og hva som skal gjøres for å sikre at målene nås. Gjennomføring, eller implementering, er prosessen med å sette strategien i handling og sørge for at den blir gjennomført. Dette innebærer å tilpasse organisasjonen til å oppnå målene, allokere ressurser på en hensiktsmessig måte, og sørge for at alle ansatte forstår sin rolle i å bidra til å nå målene. Gjennomføring er en kritisk del av strategiprosessen, da det er her det konkrete arbeidet blir utført for å nå målene. Det er viktig at strategi og gjennomføring jobbes med sammen for å sikre at målene nås på en effektiv og koordinert måte.