For å skrive selskapets vedtekter, må du først bestemme hvilken type selskap du skal etablere. Det finnes ulike typer selskaper i Norge, som aksjeselskap (AS), ansvarlig selskap (ANS), enkeltpersonforetak (ENK) og allmennaksjeselskap (ASA). Hver type selskap har sine egne krav til vedtektene, så det er viktig å være klar over hvilken type selskap du skal etablere før du begynner å skrive vedtektene.

Generelt sett bør vedtektene inneholde informasjon om selskapets formål, eierstruktur, hvordan selskapet skal ledes og administreres, hvordan beslutninger skal tas og hvordan eierne skal delta i selskapet. Det kan også være lurt å inkludere regler for hvordan selskapet kan endres eller oppløses, og hva som skal skje med eiernes aksjer i slike tilfeller.

Det kan være lurt å få hjelp fra en advokat eller en annen fagperson for å sikre at vedtektene oppfyller alle krav som gjelder for selskapet du skal etablere, og at de dekker alle forhold som er viktige for deg og eventuelle andre eiere. Det kan også være lurt å søke råd og veiledning hos en fagperson før du begynner å skrive vedtektene, slik at du har en god forståelse av hva som kreves og hva som kan være lurt å inkludere.