En såkornfond er en type investeringsfond som primært investerer i tidligfase selskaper, ofte i form av såkornkapital eller annen risikokapital. Såkornfonden gir finansiering til selskaper som ikke har etablert seg i markedet, men som har et stort potensial for vekst og utvikling. Såkornfonden forventer å tjene på investeringene ved å selge aksjene i selskapet når det blir mer etablert og har en høyere verdi. Dette kan være en høyrisikoinvestering, da selskapene ofte er mindre stabile og har mindre bevist suksess enn etablerte selskaper.