Red ocean strategi handler om å konkurrere i et eksisterende marked, mens blue ocean strategi handler om å skape et nytt marked ved å tilby noe unikt og innovativt.

Red ocean strategi innebærer å fokusere på å forbedre seg i forhold til konkurrentene dine gjennom å øke effektiviteten, senke prisene og tilby bedre produkter og tjenester. Dette kan føre til en intens konkurranse om kundene, og markedet kan være overskygget av røde flagg som indikerer denne type konkurranse.

Blue ocean strategi innebærer å skape et nytt marked ved å tilby noe unikt og innovativt som ikke finnes i det eksisterende markedet. Dette kan være en ny teknologi, en ny måte å tilby tjenester på, eller et nytt produkt som løser et problem som ingen andre har løst før. Blue ocean strategi fokuserer på å skape sin egen nisje i stedet for å konkurrere med andre i et eksisterende marked, og dette kan føre til betydelig vekst og suksess for en virksomhet.

Både red ocean og blue ocean strategi kan være effektive metoder for forretningsutvikling, avhengig av situasjonen og målene til virksomheten.