Product-market fit refererer til graden av samsvar mellom et produkt eller en tjeneste og markedet det selges til. Det er et viktig konsept for bedrifter, fordi det kan ha stor innvirkning på suksessen til et produkt eller en tjeneste.


For å ha god product-market fit, må et produkt eller en tjeneste tilfredsstille behovene til kundene i markedet det selges til. Dette kan innebære at produktet eller tjenesten løser et reelt problem for kundene, eller at den tilbyr en unik fordel som ingen andre produkter eller tjenester tilbyr.


Bedrifter kan måle product-market fit ved å se på salgstall, kundetilfredshet og lojalitet, og ved å spørre kunder om hva de liker og misliker ved produktet eller tjenesten. Hvis et produkt eller en tjeneste har god product-market fit, kan det føre til økt salg og lønnsomhet for bedriften.