Private equity fond er en type investeringsfond som fokuserer på å investere i private, ikke-noterte selskaper. Formålet er å øke verdien av selskapet gjennom for eksempel restrukturering, omstrukturering eller gjennom å introdusere nye forretningsmodeller. Private equity fond kan også bidra til å finansiere vekst og utvikling i selskapet. Investeringer i private equity fond gjøres ofte gjennom en langsiktig investeringstidshorisont og kan være mer risikofylte enn investeringer i noterte selskaper.