OKR er en forkortelse for «Objectives and Key Results». Det er en metode for å sette klare mål og oppnå resultater i en organisasjon. OKR-systemet involverer å sette klare, målbare mål (kalt «objectives») og dekke dem med konkrete resultater (kalt «key results») for å sikre at målene blir oppnådd. OKR-metoden er ofte brukt i virksomheter for å sikre at alle medarbeidere fokuserer på de samme målene og jobber mot samme resultater, noe som kan bidra til å øke produktiviteten og effektiviteten i organisasjonen. OKR-systemet er også nyttig for å sikre at målene i en organisasjon er alignet med den overordnede strategien og visjonen for virksomheten.