Metrics er målinger eller indikatorer som brukes til å evaluere og sammenligne ytelsen til en virksomhet. Det finnes mange ulike typer metrics som kan brukes i forretning, avhengig av hva man ønsker å måle og hvilken type virksomhet det gjelder. Noen eksempler på vanlige metrics som brukes i forretning er:

  1. Omsetning: En måling av hvor mye penger en virksomhet tjener gjennom salg av produkter eller tjenester.
  2. Netto resultat: En måling av den totale fortjenesten eller tapet til en virksomhet etter at alle kostnader er trukket fra omsetningen.
  3. Kundetilfredshet: En måling av hvor fornøyde kundene er med en virksomhet og deres produkter eller tjenester.
  4. Måloppnåelse: En måling av hvor nær en virksomhet er å oppnå sine mål og objektiv, for eksempel å øke omsetningen eller å redusere kostnadene.
  5. Lønnsomhet: En måling av hvor mye fortjeneste en virksomhet genererer i forhold til investerte midler.
  6. Markedsandel: En måling av hvor mye av markedet en virksomhet kontrollerer gjennom salg av sine produkter eller tjenester.

Disse og mange andre metrics kan være nyttige for en virksomhet for å evaluere ytelsen sin og for å identifisere områder som trenger forbedring.