Dette er en betegnelse på en prosess der to selskaper slås sammen eller et selskap kjøper et annet selskap. Formålet med en M&A kan være å øke størrelsen på selskapet, øke effektiviteten, få tilgang til nye markeder eller teknologi, eller å eliminere konkurranse. M&A kan være en komplisert og tidkrevende prosess, og det krever ofte en grundig vurdering av økonomiske og juridiske forhold, samt en grundig analyse av de to selskapenes kultur og struktur.