For å etablere et likviditetsbudsjett, kan du følge disse trinnene:

  1. Identifiser målet med likviditetsbudsjettet. Dette kan være å øke selskapets likviditet, å planlegge for fremtiden, eller å holde oversikt over selskapets økonomiske stilling.
  2. Velg en budsjettperiode. Dette kan være et kalenderår, et kvartal, eller et annet tidsrom som passer for selskapet.
  3. Gjør deg kjent med selskapets økonomiske historie og inntektsstrømmer. Dette inkluderer å se på økonomiske rapporter fra tidligere år og undersøke hvordan selskapet har tjent penger og hvilke utgifter det har hatt.
  4. Identifiser forventede inntekter for budsjettperioden. Dette kan inkludere inntekter fra salg, leieinntekter, eller andre forventede inntekter.
  5. Identifiser forventede utgifter for budsjettperioden. Dette kan inkludere faste utgifter, som lønn og husleie, samt variable utgifter, som reisekostnader og lagerkostnader.
  6. Lag en oversikt over alle forventede inntekter og utgifter for budsjettperioden. Dette vil gi deg et overblikk over selskapets likviditet og hjelpe deg med å planlegge hvordan du skal håndtere eventuelle uventede utgifter eller endringer i inntektene.
  7. Oppdater likviditetsbudsjettet regelmessig gjennom budsjettperioden for å sikre at det reflekterer de faktiske inntektene og utgiftene. Dette vil hjelpe deg med å holde oversikt over selskapets likviditet og gjøre det mulig for deg å tilpasse budsjettet dersom det er nødvendig.