Et konvertibelt lån er et lån som kan konverteres til aksjer i selskapet som lånet ble gitt til. Dette betyr at låntakeren har muligheten til å bytte lånet inn for en bestemt mengde aksjer i selskapet, vanligvis til en fastsatt konverteringspris. Konvertibelt lån gir låntakeren muligheten til å delta i selskapets eierskap og økonomiske vekst, men også innebærer en viss risiko da låntakeren også blir eksponert for aksjekursrisiko.