En generalforsamling er den øverste myndighet i et aksjeselskap, og det er der aksjonærene samles for å ta beslutninger om selskapet og for å velge styremedlemmer og revisor. Her er noen trinn du kan følge for å gjennomføre en generalforsamling:

  1. Planlegg dato og tid for generalforsamlingen. Sørg for å varsle aksjonærene i god tid før generalforsamlingen, slik at de har mulighet til å delta.
  2. Utarbeid innkalling til generalforsamlingen. Innkallingen skal inneholde informasjon om hva som skal behandles på generalforsamlingen, samt dato, tid og sted for generalforsamlingen.
  3. Utarbeid saksliste for generalforsamlingen. Sakslisten skal inneholde en oversikt over alle sakene som skal behandles på generalforsamlingen, samt eventuelle dokumenter som skal legges frem.
  4. Sørg for at det er tilstrekkelig med stemmeberettigede aksjonærer til stede på generalforsamlingen. Aksjonærene kan delta personlig eller ved fullmektig.
  5. Gjennomfør generalforsamlingen i henhold til aksjeloven og selskapets vedtekter. Sørg for at alle sakene blir behandlet og at det fattes beslutninger i tråd med aksjonærenes ønsker.
  6. Protokollfør generalforsamlingen. Protokollen skal inneholde en oversikt over alle sakene som ble behandlet på generalforsamlingen, samt hva som ble vedtatt i hver sak.

Det er viktig å følge aksjeloven og selskapets vedtekter når du gjennomfører en generalforsamling, slik at beslutningene som fattes er gyldige og kan håndheves. Det kan også være lurt å involvere en advokat i prosessen, spesielt hvis det er komplekse saker som skal behandles.