Det finnes flere ulike måter å etablere et selskap på, avhengig av hvilken type selskap du ønsker å etablere og hvilke formål det skal tjene. Her er noen generelle trinn for å etablere et selskap:

  1. Velg selskapsform: Det finnes flere ulike typer selskaper å velge mellom, som for eksempel AS, ENK, DA eller et aksjeselskap. Velg en selskapsform som passer best for deg og dine formål.
  2. Registrer selskapet: Du må registrere selskapet ditt hos Brønnøysundregistrene for å gjøre det juridisk anerkjent. Dette kan gjøres elektronisk via Altinn.
  3. Opprett selskapsavtale: Du må lage en selskapsavtale som definerer selskapets formål, eierstruktur, ansvar og myndighet for de ulike rollene i selskapet.
  4. Velg styremedlemmer: Du må velge styremedlemmer som skal lede selskapet. Dette kan være deg selv eller andre personer.
  5. Opprett aksjer: Hvis du etablerer et aksjeselskap, må du opprette aksjer og tildele dem til eierne av selskapet.
  6. Opprett bankkonto: Du må opprette en bankkonto for selskapet ditt slik at du kan holde orden på økonomien.
  7. Meld deg inn i foretaksregisteret: Du må melde deg inn i foretaksregisteret hos Skatteetaten for å få et organisasjonsnummer og bli registrert som næringsdrivende.
  8. Registrer deg for merverdiavgift: Hvis selskapet ditt skal omsette varer eller tjenester som er omfattet av merverdiavgift, må du registrere deg for merverdiavgift hos Skatteetaten.

Det er en god idé å søke råd hos en advokat eller regnskapsfører når du etablerer et selskap, spesielt hvis du ikke har erfaring med dette fra før. De kan hjelpe deg med å sikre at du følger alle relevante lover og forskrifter, og at du setter opp selskapet på en måte som passer best for deg og dine formål.

Chul Christian Aamodt