Engelinvestering er en type investering hvor en investor (en engel) gir penger til en virksomhet eller et prosjekt for å hjelpe dem å starte eller vokse. Dette kan være i form av kontanter, men kan også inkludere rådgivning og nettverk. Målet for en engelinvestering er ofte å hjelpe en virksomhet å få et løft og gjøre den mer lønnsom, samtidig som investoren kan få en finansiell avkastning på investeringen sin i fremtiden.