EBITDA står for «Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization». På norsk kan man oversette det til «Resultat før rente, skatt, avskrivninger og amortisering». EBITDA er en måte å måle et selskaps lønnsomhet på, ved å se på selskapets driftsinntekter og driftskostnader, uten å ta hensyn til faktorer som rentekostnader, skatt og avskrivninger. EBITDA kan være nyttig for å sammenligne selskaper innen samme bransje, siden det gir en indikasjon på selskapenes lønnsomhet uten å ta hensyn til forskjeller i skattesatser eller finansieringsstruktur.