Earn out er en form for betalingsstruktur som kan brukes i forbindelse med salg av et selskap eller en del av et selskap. Det innebærer at en del av kjøpesummen avtales å betales i ettertid, avhengig av hvordan selskapet eller den delen av selskapet som er solgt, presterer i en bestemt periode etter salget.

Earn out-betalingen kan for eksempel være knyttet til selskapets omsetning, resultat eller andre nøkkeltall som er avtalt på forhånd. Formålet med en earn out er å sikre at selgeren har en interesse i at selskapet eller den solgte delen av selskapet fortsetter å prestere godt etter salget.

På norsk kan earn out kalles «prestasjonsbasert betaling» eller «resultatbasert betaling».