Due diligence er en betegnelse på en omfattende undersøkelse som gjøres av en potensiell kjøper av en virksomhet, eiendom eller annen form for investering, for å sikre at alt er som det skal være og at man har oversikt over alle relevante forhold som kan påvirke investeringen. Formålet med due diligence er å kartlegge eventuelle risikoer og utfordringer som kan være knyttet til investeringen, samt å verifisere at opplysningene som er gitt av selgeren stemmer. På norsk kan man kalle dette for en grundig undersøkelse eller en nøye gjennomgang.