Customer Acquisition Cost (CAC) er en økonomisk betegnelse som refererer til kostnadene ved å få nye kunder eller klienter. CAC kan beregnes ved å dele totale salgs- og markedsføringskostnader for en periode med antall nye kunder som ble ervervet i løpet av den samme perioden.

For eksempel, hvis et selskap har brukt $100.000 på salgs- og markedsføringsaktiviteter i løpet av et år, og det har ervervet 1000 nye kunder i løpet av samme periode, vil CAC være $100.000 / 1000 = $100 per kunde.

CAC kan være et nyttig verktøy for å måle effektiviteten av selskapets salgs- og markedsføringsstrategier. Det kan også bidra til å identifisere områder som kan forbedres for å redusere kostnadene ved å erverve nye kunder.