Crowdfunding er en finansieringsmetode hvor mange mennesker bidrar med små beløp for å støtte et prosjekt, en idé eller et selskap. Crowdfunding-plattformer gir mulighet for personer eller bedrifter å presentere sine ideer og prosjekter for en større gruppe, og samle inn penger fra mange ulike bidragsytere. Det finnes ulike typer crowdfunding, som for eksempel donasjonsbasert crowdfunding, lånebasert crowdfunding og aksje- eller andelbasert crowdfunding. Målet med crowdfunding er ofte å samle inn nok penger til å gjennomføre et prosjekt, men det kan også være en måte å skape engasjement og bygge opp en støttebase for et selskap.