Corporate Venture Capital er en form for venturekapital som støttes av et større selskap. Dette kan være et selskap som allerede har etablert seg på markedet, men som ønsker å investere i nye, innovative selskaper for å diversifisere sin virksomhet og øke sin teknologiske kompetanse. Corporate Venture Capital gir selskapene muligheten til å investere i nye teknologier og konsepter som kan være relevante for deres virksomhet, samtidig som de får muligheten til å lære av de mer innovative selskapene de investerer i.