Corporate Venture Capital

Corporate Venture Capital er en form for venturekapital som støttes av et større selskap. Dette kan være et selskap som allerede har etablert seg på markedet, men som ønsker å investere i nye, innovative selskaper for å diversifisere sin virksomhet og øke sin teknologiske kompetanse. Corporate Venture Capital gir selskapene muligheten til å investere i nye teknologier og konsepter som kan være relevante for deres virksomhet, samtidig som de får muligheten til å lære av de mer innovative selskapene de investerer i.