Churn er et begrep som brukes i forretningssammenheng for å beskrive tapet av kunder eller abonnenter. Det kan for eksempel være at et selskap har en høy churnrate dersom mange av kundene velger å avslutte sine abonnement eller kjøp av tjenester over en gitt tidsperiode. Churn kan ha ulike årsaker, som for eksempel at kundene ikke er fornøyde med produktet eller tjenesten de har kjøpt, at de finner et bedre alternativ, eller at de ikke lenger har behov for produktet. For selskaper kan en høy churnrate være et problem, da det kan føre til tap av inntekter og økt kostnader knyttet til å få nye kunder. Derfor er det viktig for selskaper å ha en strategi for å minimere churn og holde på eksisterende kunder.