Beyond Budgeting er en alternativ form for økonomistyring og budsjettering som fokuserer på å skape fleksible og responsiv organisasjoner som kan tilpasse seg raskt til endringer i omverdenen. 
Dette gjøres ved å erstatte det tradisjonelle budsjettet med en mer dynamisk og løpende planleggingsprosess, og ved å fokusere på å dele mål og verdier i stedet for å kontrollere budsjettrammer. 
Beyond Budgeting legger også vekt på å styrke selvledelse og ansvarliggjøring i organisasjonen, og på å fremme en kultur for læring og innovasjon.