Multiple av årlig gjentakende omsetning (ARR) er et mål på hvor mye en virksomhet er verdt i forhold til sin årlige omsetning. Dette brukes ofte som en måte å sammenligne virksomheter i samme bransje, eller som en faktor i prisingen av en virksomhet. Multiple av ARR kan beregnes ved å dele virksomhetens verdi med sin årlige omsetning. Jo høyere multiple av ARR, desto høyere verdi er virksomheten tildelt.